Verbruik
& Budget

[ Beheren en reduceren van uw energieverbruik ]

Wij werken met een geavanceerd energiemanagement- en energie administratiesysteem. Daarmee heeft u volledig grip op uw energieverbruik, kosten en budget. Wij helpen u met het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen en werken met alarmeringen om uw afname te bewaken. De goedkoopste energie is immers de energie die u niet afneemt. U ontvangt van ons de gewenste rapportages en adviezen op het door u gewenste tijdstip. Altijd in control!

Wij begeleiden u bij het reduceren van uw energieverbruik in vier eenvoudige stappen:

25%

Fase 1
Inzicht in uw verbruik

50%

Fase 2
Minimaliseer energieverbruik

75%

Fase 3
Gebruik duurzame energieopwekking

100%

Fase 4
Efficiënt gebruik fossiele brandstof

Deze stappen komen overeen met de stappen in het model van de Trias Energetica dat door de overheid wordt gebruikt als strategie voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

100% juiste energiefacturen. Factuurvalidatie en -beheer van Energy Services: bespaar tijd en geld.

FASE 1 Inzicht in uw verbruik

Meten is weten en de basis voor verbetering ligt altijd in uw huidige verbruik, emissies en kosten. Waar en wanneer verbruikt u hoeveel energie? Energy Services maakt dit inzichtelijk via:

  • Het online energiemanagementsysteem eSight®
  • Verbruiksdata van de hoofdmeters
  • Gegevens van de tussenmeters

U krijgt bijna real-time inzicht in uw verbruik van elektriciteit en gas (en eventueel ook warmte en water).

De besparing op uw meetkosten is veelal groter dan de kosten van het energiemanagementsysteem. Wij rekenen het graag voor u voor.

FASE 2 Minimaliseer energieverbruik

Aan de hand van slimme data-analyse en een besparingsonderzoek krijgt u duidelijkheid over welke mogelijkheden voor het minimaliseren van uw energieverbruik u heeft. Denk hierbij aan: optimaliseren van instellingen van de klimaatinstallatie; verlagen van de basislast; verlagen van vermogenspieken; blindstroomeliminatie; spanningsoptimalisatie; en toepassen van energiezuinige verlichting.

Voor structureel energiemanagement kunnen we maatwerkrapportages inrichten die u vervolgens automatisch krijgt toegezonden. Energiespecialisten analyseren periodiek uw verbruik en signaleren afwijkingen en verbeterpotentieel zodat u niet zelf hoeft in te loggen.

Tijdens de implementatie van oplossingen verzorgen wij voor u het projectmanagement en de inkoopondersteuning.

Aan de hand van slimme data-analyse en een besparingsonderzoek ter plaatse krijgt u duidelijkheid over welke mogelijkheden voor het minimaliseren van uw energieverbruik u heeft. Denk hierbij aan: optimaliseren van instellingen van de klimaatinstallatie; verlagen van de basislast; verlagen van vermogenspieken; blindstroomeliminatie; spanningsoptimalisatie; en toepassen van energiezuinige verlichting.

Voor structureel energiemanagement kunnen we maatwerkrapportages inrichten die u vervolgens automatisch krijgt toegezonden. Energiespecialisten analyseren periodiek uw verbruik en signaleren afwijkingen en verbeterpotentieel zodat u niet zelf hoeft in te loggen.

Tijdens de implementatie van oplossingen verzorgen wij voor u het projectmanagement en de inkoopondersteuning.

FASE 3 Gebruik duurzame energieopwekking

Duurzaam opwekken is op veel manieren mogelijk. Vaak is vooraf niet duidelijk welke oplossing de beste is. We helpen u bij het maken van de juiste keuze door onafhankelijk advies en onderzoek. We zijn op de hoogte van zowel de financierings- en subsidiemogelijkheden als de technische oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ketelinstallaties, warmte-koude opslag, warmtepompen, warmtekrachtinstallaties, zonnepanelen, zonneboilers en windmolens.

Volgend op het advies kunnen we ook ondersteunen bij de leverancierskeuze, projectmanagement en implementatie.

FASE 4 Efficiënt gebruik fossiele brandstof

Tot slot schrijft de Trias Energetica voor om het resterende energieverbruik zo groen mogelijk in te kopen. Afhankelijk van uw doelstelling, bijvoorbeeld het voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder, ondersteunt Energy Services u bij de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO), CER’s, VER’s of andere groene producten van energieleveranciers dan wel brokers.

U wil toch ook besparen op uw energiecontract?U kunt ook contact met ons opnemen: 030 – 639 05 21 of via info@e-s.eu