Hogere CO2 prijzen trekken ook de elektra prijzen omhoog

Hogere CO2 prijzen trekken ook de elektra prijzen omhoog

Weekly Update 25

De CO2 prijs stijgt de laatste weken en dat werkt door in de elektriciteitsprijzen, omdat voor de productie van elektriciteit uit kolen of gas ook verplicht CO2 rechten gekocht moeten worden. De CO2 markt profiteert van optimisme omtrent economisch herstel en de aantrekkende financiële markten. Kopers van CO2 rechten speculeren ook op de verwachting dat de EU het aanbod van CO2 rechten beperkt zal houden om hogere prijzen af te dwingen. Op deze manier probeert de EU emissies van oude centrales te beperken en investeringen in moderne technologie te stimuleren.

Lees de PDF