U heeft nog 2 weken om uw subsidieaanvraag SDE+ voor te bereiden

Subsidieaanvraag SDE+

U heeft nog 2 weken om uw subsidieaanvraag SDE+ voor te bereiden

Over 2 weken, op 12 maart, gaat het eLoket van RVO.nl open voor de subsidieaanvraag Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Wilt u zeker weten dat uw aanvraag kans van slagen heeft, dan kan Energy Services u helpen met uw aanvraag en/of de haalbaarheidsstudie. Alle door Energy Services aangevraagde subsidies in de najaarsronde 2018 zijn succesvol toegewezen.

Subsidieaanvraag SDE+

In de voorjaarsronde 2019 is € 5 miljard beschikbaar voor hernieuwbare energietechnieken in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en windenergie op zee en zon. De voorwaarden en alle informatie vindt u op rvo.nl. Zorg bij indiening voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Stimuleren duurzame energie met een exploitatiesubsidie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot maximaal 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Onderneem vandaag nog actie

Wilt u uw aanvraag en/of haalbaarheidsstudie door Energy Services laten verzorgen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager en wij vertellen u over onze mogelijkheden. U kunt ook bellen naar 030 – 639 05 21 of mailen naar .