Sector Release: Wat betekent dit voor u als klant?

Sector Release: Wat zijn de gevolgen voor u?

Sector Release: Wat betekent dit voor u als klant?

Sector Release: Wat zijn de gevolgen voor u?

Vanaf april 2018 hebben energieleveranciers een aantal aanpassingen doorgevoerd die zijn ingegeven door wijzigingen in wet- en regelgeving. De aanpassingen bestaan onder andere uit maatregelen op het gebied van dataveiligheid en het aanbieden en ondersteunen van meerdere leveranciers op één aansluiting. In dit bericht informeren wij u over de veranderingen.

Dataveiligheid

Het is belangrijk om de privacy van klanten te waarborgen. Daarom worden in het centrale aansluit register (C-AR) persoonlijke gegevens van klanten met een kleinverbruik aansluiting beveiligd met een klantsleutel. Om de energiegegevens* van een nieuwe klant op te vragen in het centraal aansluit register, moet U als klant toestemming geven en uw klantsleutel delen. Deze sleutel is aangemaakt door uw huidige leverancier en bestaat uit de laatste drie cijfers van het IBAN-nummer of de dag en -maand (MMDD) van de geboortedatum. Als u toestemming geeft, krijgt een energieleverancier alleen toegang tot de gegevens die op dat moment relevant zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om de gegevens die nodig zijn om een aanbod te kunnen doen of wijzigingen door te voeren.

*De gegevens hebben betrekking op: adres en EAN-code van uw aansluiting(en), verbruik, de status- en type van uw meter, kosten van de netbeheerder en contractgegevens.

Meerdere leveranciers op één aansluiting

Het is mogelijk om meerdere leveranciers voor elektriciteit op één aansluiting te contracteren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire “allocatiepunten”.

Denk bij allocatiepunten bijvoorbeeld aan een boerderij met een schuur. Als de boerderij het primaire allocatiepunt is en de aansluiting doorgetrokken is naar de schuur, dan is de schuur het secundaire allocatiepunt. Het secundaire allocatiepunt kan een andere leverancier hebben dan het primaire allocatiepunt. Ditzelfde geldt wanneer er sprake is van bijvoorbeeld zonnepanelen, waarbij u ook terug levert. Het terug leveringscontract kan afgesloten worden bij een andere leverancier, dan uw leveringsovereenkomst.

Mensen kunnen voor een secundair allocatiepunt een andere leverancier contracteren dan voor het primair allocatiepunt. De ruimte die hoort bij het secundair allocatiepunt mag niet worden gebruikt als woonruimte, kantoor of fabriek.

 

Aanvullende informatie welke wij moeten aanleveren aan de leveranciers:

  • Verwacht jaarvolume (voor elektriciteit verdeeld in piek/ dal/ enkel)
  • Klantsleutel per EAN code en/of
  • Klantsleutel Geboortedatum per EAN code
  • IBAN nummer (verplicht)

Om een maatwerk offerte te kunnen maken of wijzigingen door te voeren, hebben alle leveranciers vanaf heden de unieke klantsleutel nodig om de relevante informatie uit het centrale register te halen. Deze unieke sleutel is gebaseerd op het IBAN-nummer, waarmee u betaalt, en/of de geboortedatum van de tekenbevoegde. Graag ontvangen we om die reden graag het volledige IBAN rekeningnummer dat u gebruikt voor uw betalingen aan de leverancier.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de sector release, neem dan contact op met ons via 030-6390521 of via info@e-s.eu.