Aan de slag met energiebesparing!

ES Energiemanagement

Aan de slag met energiebesparing!

ES Energiemanagement

In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend door 195 landen, inclusief de VS, China en Nederland. De mondiale uitstoot van CO2 en broeikasgassen moet drastisch omlaag. Zo dicteert ‘Parijs’ de opwarming van de aarde flink onder de 2 graden Celsius te houden, liefst onder de 1,5 graad. Elk land bepaalt zelf wat haar specifieke doelstellingen zijn en hoe die moeten worden bereikt.

Let op! Verandering van wet- en regelgeving vanaf januari 2019 en wat betekent dit voor u?

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in de Wet milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.

Valt uw bedrijf onder deze regelgeving? Dan kunt u dat eenvoudig controleren met de: Wetchecker voor Energiebesparing.

Wat betekent de informatieplicht?

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor vanaf begin januari 2019 beschikbaar.

Nu al aan de slag:

Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Om op tijd klaar te zijn, kunt u nu al aan de slag: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Voor de nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing.

In januari 2019 komen de actuele Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar. Er staan nieuwe maatregelen op en het bereik van sommige lijsten is groter met meer subsectoren en gebouwtypes.

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan laat u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag weten welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna registreert u uw maatregelen eens per 4 jaar.

Energy Services kan u hierin begeleiden: Een onderneming heeft echter zelden de deskundigheid, de systemen en de tijd in huis om een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) zelf te organiseren. Daar heeft Energy Services een maatoplossing voor: energiemanagement.

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement is het structureel volgen, plannen, vergelijken en beïnvloeden van het energieverbruik. Belangrijk is dat je allereerst over de juiste gegevens beschikt en deze analyseert om vervolgens een efficiënte energiehuishouding te krijgen. Binnen elke onderneming is wel sprake van onnodig verbruik en dat kun je op basis van een goede analyse terugdringen. Bijvoorbeeld: verlichting en klimaatbeheersing moeten nauwkeurig worden afgestemd op de gebruikstijden van een ruimte. Het licht kan echt uit als er niemand (meer) aanwezig is. Daarnaast zien we met grote regelmaat koelinstallaties volop draaien, terwijl de buitentemperatuur laag genoeg is om zonder mechanische koeling het gebouw op temperatuur te houden.

Goed energiebeheer begint met structureel meten en vervolgens zijn er veel mogelijkheden om het energiemanagement verder te optimaliseren en Energy Services kan daarbij helpen.

Als onafhankelijke adviseur in de energiemarkt ondersteunt Energy Services bedrijven met het optimaliseren van het energiebeheer in termen van energiekosten, energieadministratie, subsidies en investeringen. Wij werken op een transparante, no nonsens manier en zorgen ervoor dat de energieadministratie op orde is en continu voldoet aan de snel veranderende wet- en regelgeving. Onze opdrachtgevers noemen ons vaak hun collega voor alle energie gerelateerde vragen. We besparen niet alleen in euro’s maar ook in tijd en gemak.

Wij volgen de ontwikkelingen in de energiemarkt op de voet. Met onze kennis en expertise zorgen wij enerzijds voor scherpe tarieven en anderzijds voor de beste voorwaarden (zoals bandbreedte op volume, toevoegen en afstoten van aansluitingen en betalingstermijnen). Een flexibel contract tegen scherpe tarieven is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Het energiemanagementsysteem is volledig geautomatiseerd en daarmee heeft de opdrachtgever volledig grip op verbruik, kosten en budgetten. Wij maken energiebesparende maatregelen inzichtelijk en werken met alarmeringen om het verbruik te bewaken. De goedkoopste energie is immers de energie die niet wordt afgenomen.

De nieuwe Europese richtlijnen en continu veranderende wet- en regelgeving vragen om een energieadministratie die op orde is en om de juiste rapportages. Wij weten wat dit betekent en begeleiden opdrachtgevers bij hun duurzaamheidsdoelstellingen, het voeren van de energieadministratie en het genereren van relevante dashboards en rapporten.
Compliant voor nu en in de toekomst!

Voor het investeren in lokale duurzame opwekking (bijv. zonnepanelen) of overige energiebesparende maatregelen bestaan verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden. Ook op deze aspecten staan wij ondernemers bij!