Compliance
& Duurzaamheid

[ Compliant voor nu en in de toekomst! ]

Europese richtlijnen en continu veranderende nationale wet- en regelgeving vragen om actieve [ zorg voor energie ]. Wij weten wat dit betekent en begeleiden opdrachtgevers bij hun wettelijke energie verplichtingen, duurzaamheidsdoelstellingen en actief energiemanagement. We maken het [ simpel ] door u werk uit handen te nemen en u te informeren door middel van relevante dashboards en rapportages. Compliant voor nu én in de toekomst!

Wij kunnen u de [ zorg voor energie ] uit handen nemen op onder andere de volgende onderwerpen:

Energiebesparing en informatieplicht

De wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gasequivalent verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen. Valt uw bedrijf of instelling onder deze regelgeving? U kunt dat eenvoudig zelf controleren met het stappenplan van RVO, maar Energy Services kan u hier ook bij helpen.

Maatregelen die een terugverdientijd van korter dan vijf jaar kennen, zijn verplicht om uit te voeren. U kunt ook aan deze verplichting voldoen door de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) van uw bedrijfstak uit te voeren.

Daarnaast geldt vanaf 2019 de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u mogelijk verplicht bent het bevoegd gezag te informeren over de maatregelen die u heeft genomen. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u het bevoegd gezag voor het eerst informeren via het eLoket op rvo.nl. Daarna moet u dit om de vier jaar doen. Wij hebben alles wat u moet weten over de informatieplicht hier voor u op een rijtje gezet.

Energy Services heeft een speciale app ontwikkeld voor kantoren om eenvoudig aan de wettelijke informatieplicht energiebesparing te voldoen.

Energy Services kan u helpen met het opstellen van de lijst met te nemen maatregelen indien er voor uw bedrijfstak geen EML beschikbaar is. Wij kunnen u ook het tijdig en juist informeren van het bevoegd gezag uit handen nemen. Tevens kan Energy Services de zorg voor de uitvoering van de maatregelen door projectplanning en begeleiding bij uitvoering overnemen. Namens u benadert Energy Services partijen om u te helpen met bijvoorbeeld LED-verlichting, automatisch schakelende verlichting of de juiste instelling van klimaatinstallaties. Nadat de leveranciersselectie is gemaakt, zorgen wij als externe energie-collega voor de (naleving van de) contracten.

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is sinds 2015 verplicht voor grotere bedrijven (meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen). De energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van een onderneming. Het geeft een overzicht van alle bestaande energiestromen. Bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit wordt verbruikt door de verlichting, door de industriële installaties of door het wagenpark. De audit moet elke vier jaar worden geactualiseerd.

Als uw onderneming al standaard een audit uitvoert, omdat u bijvoorbeeld een internationaal erkend energie- en milieubeheerssysteem hebt, geldt de auditplicht niet.

Uit de EED Energie-audit volgt een lijst met uit te voeren maatregelen. Maatregelen die een terugverdientijd van korter dan vijf jaar kennen, zijn verplicht om uit te voeren. Energy Services kan u de zorg voor de uitvoering van de maatregelen door projectplanning en begeleiding bij uitvoering uit handen nemen. Namens u benadert Energy Services partijen om u te helpen met bijvoorbeeld LED-verlichting, automatisch schakelende verlichting of de juiste instelling van klimaatinstallaties. Nadat de leveranciersselectie is gemaakt, zorgen wij als externe energie-collega voor de (naleving van de) contracten.

Daarnaast geldt vanaf 2019 de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u verplicht bent het bevoegd gezag te informeren over de maatregelen die u heeft genomen. Uiterlijk 5 december 2019 moet u het bevoegd gezag voor het eerst informeren via het eLoket op rvo.nl. Daarna moet u dit om de vier jaar doen. Energy Services neemt u graag de informatieplicht uit handen.

Energieregistratie- en bewakingssysteem

Het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is voor bedrijven in de volgende bedrijfstakken verplicht wanneer zij volgens de wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen: gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel.

Met een EBS krijgt u inzicht in het energiegebruik en kunt u door slimmere instellingen van uw klimaat- en elektrische installaties energie besparen.

Goed energiebeheer begint met structureel meten en vervolgens zijn er veel mogelijkheden om het energiemanagement verder te optimaliseren. Energy Services kan u daarbij helpen.

Energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Anders mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt.

Welk energielabel uw kantoor nu heeft, kunt u checken op ep-online.nl.

Energy Services kan u helpen met de route om tot energielabel C of lager te komen. Wij kunnen u de zorg uit handen nemen en begeleiden bij één of meer van de volgende stappen:

  1. Opstellen van een maatwerkadvies; een zogenaamd energieprestatieadvies (EPA-U). Hier staat ook in welke energiebesparende maatregelen voor u interessant én verplicht zijn om uit te voeren.
  2. Bepalen voor welke subsidies u in aanmerking komt.
  3. Ondersteuning bij het uitvoeren van de energiemaatregelen.
  4. Opstellen van een nieuw energielabel.

Energieneutraal

Het streven van de overheid is om alle gebouwen in 2030 te verplichten tot een A label. Als u toch al aanpassingen moet doen om tot label C te komen, kan het voor u interessant zijn om gelijk uw bedrijfspand zoveel mogelijk energieneutraal te maken. De verschillende mogelijke aanpassingen zijn onder andere ledverlichting, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmte-koude opslag.

Energy Services kan voor u de mogelijkheden in kaart brengen en u adviseren over de te nemen maatregelen en u ondersteunen bij de uitvoering.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen kunt u uw eigen duurzame energie opwekken en zo besparen op uw energie leveringskosten. Er zijn veel verschillende soorten aanbieders van zonnepanelen. Daarnaast heeft u de keus tussen het kopen, huren of leasen van zonnepanelen. Tot slot zijn er verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Energy Services kent alle opties en mogelijkheden en kan u adviseren wat in uw geval de beste oplossing en manier van financieren is.

Ja, ik wil graag meer weten over
hoe ik mijn energieadministratie en -beleid inrichtU kunt ook contact met ons opnemen: 030 – 639 05 21 of via info@e-s.eu