Uw bedrijf tijdelijk geheel of gedeeltelijk gesloten?

Uw bedrijf tijdelijk geheel of gedeeltelijk gesloten?

Door de coronacrisis hebben veel van onze opdrachtgevers hun bedrijfsprocessen aangepast. Omdat hun bedrijf gesloten is of omdat medewerkers vanuit huis werken. Geldt dit ook voor u? Zorg dan dat u uw energieverbruik controleert. Wij geven u twee voorbeelden waarbij dit een aanzienlijke besparing heeft opgeleverd.

Voor veel opdrachtgevers monitoren wij het energieverbruik via ons speciale energiemanagementsysteem (Energieregistratie- en bewakingssysteem – EBS). Met dit systeem heeft u altijd inzicht in uw energieverbruik én kunt u gericht werken aan energiebesparing.

Energieverbruik Pathé sterk gedaald na advies Energy Services
Een aantal dagen nadat half maart coronamaatregelen ingingen, hebben wij voor onder andere Pathé Theaters een analyse op hun energieverbruik gedaan. Hieruit bleek dat bij een aantal van hun locaties het energieverbruik hoger was dan je zou verwachten gegeven de sluiting van overheidswege. Bij deze locaties bleken de start- en stoptijden van de klimaatinstallaties zoals verwarming en de luchtbehandeling niet voldoende te zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Nadat wij hen hierop hadden geattendeerd, was wel een duidelijke afname in energie te zien. Zo kan Pathé de verspilling en de hiermee samenvallende kosten van energie flink terugdringen. Zie onderstaande grafiek met het elektriciteit- en warmteverbruik van één van de locaties van Pathé. Vanaf 16 maart is te zien dat het verbruik is afgenomen, maar er is nog steeds een verhoogd elektriciteitsverbruik overdag zichtbaar en het warmteverbruik is onveranderd. Na het advies van Energy Services en het ingrijpen van Pathé is het verbruik vanaf 19 maart sterk afgenomen.

Terug naar basislast voor opleidingsinstituut
De onderstaande verbruiksgrafiek gaat over een opleidingsinstituut. Deze is ook door de Corona maatregelen gesloten vanaf 16 maart. Er is duidelijk te zien dat na het weekend het elektriciteitsverbruik minder is geworden. Toch hebben wij geadviseerd om te kijken of het elektriciteitsverbruik naar de basislast (het energieverbruik dat niet gebruik gebonden is en zoals dat vaak tijdens nachturen en het weekend te zien is) kon worden teruggebracht. Dit zou een grote besparing opleveren. Verder is ook in de grafiek te zien dat het gasverbruik nog niet is afgenomen, mogelijk is de klimaatbeheersing nog niet aangepast. Ook hier is een grote besparing mogelijk. Controleer dit dus ook voor uw locaties!

Energiemanagement van Energy Services
In beide voorbeelden maakten onze opdrachtgevers gebruik van ons energiemanagementsysteem. Hiermee hebben zij volledig inzicht en daarmee grip op hun energieverbruik, -kosten en budget. En wij helpen hen met het inzichtelijk maken met welke maatregelen zij energie kunnen besparen en wij werken met alarmeringen om de afname te bewaken. Zij ontvangen van ons de gewenste rapportages en adviezen op het door hen gewenste tijdstip. Wij gaan dus verder dan signaleren. Verdere analyses op geconstateerde afwijkingen en verbeteringen doorvoeren is waar Energy Services het verschil maakt.

Meer weten?
Wilt u advies over uw specifieke situatie of wilt u meer weten over energiemanagement? Bel (030 – 639 05 21) of mail (info@e-s.eu) ons dan. Wij denken graag met u mee.