Plannen tot uitbreiding of nieuwbouw?

Plannen tot uitbreiding of nieuwbouw?

Onderneemt u in het Noordwesten of Oosten van Nederland waar Liander de netbeheerder is en heeft u plannen om uw bedrijf uit te breiden? Let op dat u mogelijk niet de volledige capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kunt gebruiken.

Liander heeft laten weten dat ze bezig zijn om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn zij soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan is de aansluiting voor elektriciteit wel beschikbaar, maar kan tijdelijk niet de volledige capaciteit van de aansluiting worden gebruikt. Eerder gold dit alleen bij de installatie van zonnepanelen. Nu geldt dit dus ook voor het uitbreiden van capaciteit voor bijvoorbeeld de uitbreiding van uw onderneming en bij nieuwbouw waarvoor nieuwe aansluitingen nodig zijn.

Meer weten?
Wij denken graag met u mee. Dus als u hier vragen over heeft of als wij u kunnen adviseren, neemt u dan contact op met uw accountmanager of onze Service Desk: 030- 639 05 21 of info@e-s.eu.

Bron Liander