Overweegt u zonnepanelen?

Overweegt u zonnepanelen?

Overweegt u zonnepanelen om zo (een deel van) uw energie zelf op te wekken? Wist u dat Energy Services u hierbij werk uit handen kan nemen door u te ondersteunen bij de realisatie? Lees hier meer over onze dienstverlening op dit gebied.

Ondersteuning van begin tot einde
Wij starten altijd met het maken van een haalbaarheidsstudie. Hierbij maken wij een inschatting hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen en hoeveel elektriciteit daarmee kan worden opgewekt. In een business case werken we vervolgens verschillende scenario’s uit. Er zijn verschillende opties (aantal panelen) mogelijk afhankelijk van de mogelijke subsidie en uw benodigd vermogen.

Als u een scenario heeft gekozen, waarbij wij u uiteraard adviseren, kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen. De volgende stap is dat wij een tender uitschrijven om een leverancier te kunnen selecteren met het beste aanbod voor uw situatie. Onderdeel van dit proces is een schouw op locatie met geïnteresseerde leveranciers en het beoordelen van en adviseren over de aanbiedingen van de verschillende leveranciers. Tot slot verzorgen we een opleveringscontrole, het aanmelden bij de netbeheerder, het aanmelden voor de subsidie en kunnen de benodigde bruto-productiemeter regelen bij een erkend meetbedrijf via onze collectieve afspraken. U hoeft dus zelf nergens aan te denken. Dat doen wij voor u!

Monitoren opbrengst met energiemanagement
Als u gebruikmaakt of gaat maken van het energiemanagementsysteem van Energy Services is de opbrengst en de teruglevering van uw zonnepanelen hierin zichtbaar. U kunt deze dan monitoren. Energy Services stuurt u daarnaast ook maandelijks een overzicht van de meetwaarden. Als u de analyse dienstverlening afneemt, kan Energy Services voor u inzichtelijk maken of uw zonnepanelen installatie nog optimaal presteert.

Interesse? Wij maken energie graag simpel!
Wij maken energie graag simpel. Energy Services heeft de kennis, expertise en ervaring in huis om voor u de meest rendabele oplossing – in kosten en opbrengsten – te selecteren en te realiseren. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze Service Desk: 030- 639 05 21 of info@e-s.eu.