Nog niet voldaan aan informatieplicht energiebesparing?

Nog niet voldaan aan informatieplicht energiebesparing?

Rijkswaterstaat trekt €5 miljoen uit om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij het uitvoeren van de handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht. U kunt dus binnenkort controle verwachten. Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Doe dit dus alsnog!

Gemeenten en omgevingsdiensten moeten de energiebesparings- en informatieplicht handhaven. Met de nieuwe regeling van Rijkswaterstaat kunnen zij versterking inroepen om dit uit te voeren. Er is geld beschikbaar om maximaal 120 specialisten in te zetten.

Als u informatieplichtig bent, maar hierover nog niet hebt gerapporteerd, adviseren wij u dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Informatieplicht
De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Volgens onze gegevens geldt de informatieplicht voor (één of meer locaties van) uw organisatie.

Energy Services heeft hier alle informatie over deze wettelijke verplichting voor u op een rijtje gezet en kan u helpen om hieraan te voldoen. Maar wij kunnen u ook het werk uit handen nemen en uw energiebesparende maatregelen in kaart brengen én rapporteren. Neemt u hiervoor contact op met uw accountmanager of onze Service Desk via 030 – 639 05 21 of info@e-s.eu.

Doel van de informatieplicht energiebesparing is om bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparende maatregelen. Het gaat om maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen blijken, uit een eerste analyse van RVO van de ingediende rapportages, de meest genomen maatregelen te zijn.