Nieuwbouw- of renovatieplannen?

Nieuwbouw- of renovatieplannen?

Laadpalen voor elektrische auto’s worden vanaf 2020 verplicht bij nieuwe en te renoveren bedrijfspanden met meer dan 10 parkeerplekken. Dit besluit nam het Europees Parlement om elektrisch rijden verder te stimuleren.

Als u 10 parkeerplaatsen of meer bij uw bedrijfspand heeft, is het verplicht om één laadpaal te installeren. Daarnaast moet voor elke volgende vijf parkeerplaatsen de infrastructuur klaarliggen voor volgende laadpalen. Hierdoor is dan verdere uitbreiding snel en makkelijk mogelijk.

Voor wie geldt de nieuwe wet?
Bedrijfspanden die nieuw gebouwd worden óf ingrijpend worden gerenoveerd moeten per 2020 voldoen aan deze nieuwe bepaling. Van een ingrijpende renovatie is sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. De verplichting geldt alleen als de renovatie (mede) betrekking heeft op de parkeergelegenheid of op de elektrische infrastructuur van de parkeergelegenheid of het gebouw. En de parkeergelegenheid moet op hetzelfde bouwwerkperceel liggen.

Voor nieuwe of te renoveren woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein geldt dat voor elk parkeervak leidinginfrastructuur moet worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten.

Vanaf 2025 geldt de verplichting dat voor bestaande bouw met meer dan 20 parkeervakken er minimaal één laadpunt moet zijn.

Laadpalen op een VvE terrein
Voor het plaatsen van een oplaadpunt op het terrein van de Vereniging van Eigenaren (VvE) verscheen in 2018 het rapport Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE. Dit rapport geeft duidelijk aan waaraan gedacht moet worden bij het plaatsen van een oplaadpunt op een VvE-terrein.

 Aandachtspunten en financiering
Als de verplichting voor uw bedrijf geldt, zijn er zaken waar u over na moet denken. Wilt u laadpalen huren of kopen? Wilt u een gewone lader of een snellader? Is een verzwaring van uw elektriciteitsaansluiting nodig? Maakt u de palen ook geschikt voor publiek?

U kunt voor de investering gebruikmaken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Bij laadinfrastructuur bedraagt die 36%. Daarnaast geldt tot en met het einde van dit jaar een verlaagd tarief energiebelasting op de energie die uw laadpalen leveren.

Om het voor VvE’s makkelijker te maken om laadpunten aan te leggen, heeft het Nationaal Energiebespaarfonds de VvE Energiebespaarlening uitgebreid met de maatregel Laadinfrastructuur. Dat maakt het voor VvE’s mogelijk om financiering aan te vragen voor de aanleg van laadpunten en de bijbehorende elektrische installatie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de nieuwe regelgeving of wilt u advies over uw situatie? Wij vertellen u graag meer. Bel (030 – 639 05 21) of mail (info@e-s.eu) ons dan.