Alles wat u weten moet over de informatieplicht energiebesparing

Alles wat u weten moet over de informatieplicht energiebesparing

Alles wat u moet weten over de informatieplicht energiebesparing hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Valt uw organisatie onder de informatieplicht energiebesparing? Dan moet u de overheid uiterlijk 1 juli 2019 informeren over de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen. Als uw onderneming EED-plichtig is, is uw deadline 5 december 2019.

Geldt de informatieplicht ook voor u?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Valt uw bedrijf of instelling onder deze regelgeving? U kunt dat eenvoudig zelf controleren met het stappenplan van RVO, maar Energy Services kan u hier ook bij helpen.

De informatieplicht geldt ook voor ondernemingen welke moeten voldoen aan de EED-auditplicht. Zij hebben echter tot en met 5 december 2019 om aan de informatieplicht te voldoen.

Uitgezonderd van de informatieplicht zijn glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, bedrijven of instellingen waarvan alle Wet Milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), Wet milieubeheer-inrichtingen type C, die een omgevingsvergunning hebben en bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Wat houdt de informatieplicht in?

Als uw organisatie onder de informatieplicht energiebesparing valt, bent u verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke u nog moet nemen.

Met deze verplichting verwacht de overheid de energiebesparing te kunnen versnellen, door op basis van deze informatie in de nabije toekomst te gaan handhaven op het daadwerkelijk uitgevoerd hebben van deze verplichte maatregelen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst (EML) van uw bedrijfstak. De lijst bevat energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke maatregelen u heeft genomen via het eLoket op rvo.nl. Daarna moet u dit om de vier jaar doen.

Welke stappen moet u nemen?

Wij hebben voor u op een rijtje gezet welke stappen u moet nemen om aan de informatieplicht te voldoen.

Als eerste stap checkt u of u informatieplichtig bent. U kunt dat eenvoudig zelf controleren met het stappenplan van RVO. Hiervoor heeft u uw jaarlijkse energieverbruik nodig. Dit vindt u op uw jaarrekening of de maandelijkse afschriften van uw energieleverancier. Let op dat u de eventueel door uzelf opgewekte energie hier niet van af mag trekken.

Stap twee: u bepaalt welke Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor uw organisatie geldt, met als uitgangspunt de SBI-code zoals deze bij de Kamer van Koophandel bekend is. U kunt de verschillende EML’s hier inzien.

Als derde stap vraagt u eHerkenning niveau 1 aan. Dit heeft u nodig om in te kunnen loggen op het eLoket. De kosten bedragen 5 tot 20 euro per jaar en de aanvraag duurt ongeveer vijf werkdagen. U vindt hier de verschillende aanbieders van eHerkenning. Hoe u de eHerkenning aanvraagt, legt RVO uit in deze animatie.

Als vierde en laatste stap rapporteert u over uw genomen en nog niet genomen maatregelen (per gebouw) in het eLoket van RVO. U kunt ook Energy Services machtigen om dit voor u te doen.

Informatieplicht uit handen geven aan Energy Services

Energy Services neemt graag uw [ zorg voor energie ] uit handen door u te helpen bij de uitvoering van de informatieplicht. Hiervoor voegen wij de module Projectbeheer toe aan uw energiemanagementsysteem (dat wij voor u kunnen inrichten als u dit nog niet gebruikt). In Projectbeheer houden wij voor u de voortgang van de uitvoering van de Erkende Maatregelen bij, zodat na vier jaar moeiteloos vanuit Projectbeheer opnieuw aan de informatieplicht voldaan kan worden door de stand van zaken vanuit Projectbeheer in eLoket te rapporteren.

Misschien nog belangrijker is dat u hiermee een goed instrument heeft om ook aan de energiebesparingsplicht(*) te kunnen voldoen. Voor deze energiebesparingsplicht moet u namelijk een plan van aanpak hebben voor de uitvoering van de verplichte energiebesparende maatregelen. Met de module Projectbeheer kunt u de maatregelen eenvoudig in de tijd plannen en prioriteren op bijvoorbeeld initiële investering, terugverdientijd en/of energiebesparing. Met Projectbeheer prioriteert en plant u dus uw maatregelen per gebouw in de tijd, volgt u de voortgang en monitort u de bijbehorende gerealiseerde energiebesparing. Wij helpen u hier graag bij. Zo voldoet u niet alleen aan de informatieplicht, maar neemt u tevens belangrijke stappen in uw energiebesparingsplicht. Al voor € 500,- per locatie per jaar kunnen wij deze module voor u inrichten.

* Energiebesparingsplicht
Bij de informatieplicht gaat het om het melden van welke maatregelen u reeds genomen heeft en  welke u nog moet uit te voeren. Maar nog belangrijker is dat u de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk neemt. Dat is waar het bij de energiebesparingsplicht over gaat. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd vijf jaar of korter bent u verplicht te nemen.

Nog geen energiemanagement van Energy Services?

Heeft u nog geen energiemanagement abonnement bij ons, dan kunnen wij dit voor u op verschillende serviceniveaus inrichten. Zo krijgt u met dit energiemanagementsysteem inzicht in én grip op uw energieverbruik en energiekosten en inzicht in energiebesparingsmogelijkheden.

Uw accountmanager vertelt u hier graag meer over. U kunt ons ook bereiken op 030-639 05 21 of info@e-s.eu.

Wij maken energie simpel
Als onafhankelijke adviseur in de energiemarkt ondersteunen wij organisaties met het optimaliseren van de energieadministratie in termen van energiekosten, energiemanagement, subsidies en investeringen. Wij werken op een transparante, no-nonsense manier en zorgen ervoor dat uw energieadministratie op orde is en continu voldoet aan de snel veranderende wet- en regelgeving. Dit alles levert u niet alleen euro’s op, maar ook flink wat tijd en gemak. [ Wij maken energie simpel! ]