Verbruiksreductie

Energie wordt steeds belangrijker in een duurzame bedrijfsvoering en in de besparing van kosten.

Tegelijkertijd is de energiemarkt complexer geworden door het toetreden van nieuwe partijen, veranderde wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen. Door de toenemende energiebelastingen wordt het ook aantrekkelijker om minder te verbruiken en/of zelf energie te produceren.

Energy Services zorgt voor een besparing op uw energiekosten die verder gaat dan alleen energie inkoop. Binnen een groeiend landschap van betaalbare duurzame energiebesparingsoplossingen kunt u rekenen op duidelijkheid en positieve resultaten.

Wij begeleiden u bij het maken van de juiste keuzes in vier eenvoudige stappen:

[Stap 1] Inzicht in uw verbruik

Meten is weten en de basis voor verbetering ligt altijd in uw huidige verbruik, emissies en kosten. Waar en wanneer verbruikt u hoeveel energie? Energy Services maakt dit inzichtelijk via:

 • Het online energiemanagementsysteem eSight®
 • Verbruiksdata van de hoofdmeters
 • Gegevens van de tussenmeters

U krijgt bijna real-time inzicht in uw verbruik van elektriciteit en gas (en eventueel ook warmte en water).

Veelal kan deze stap kosteloos worden uitgevoerd door te besparen op uw huidige meetkosten. We maken graag gratis een analyse voor u.

Verbruiksreductie - Portal
De portal geeft u inzicht in potentiële verbeteringen.

[Stap 2] Minimaliseer energieverbruik

Samen met u bepalen wij de doelstellingen ter verhoging van de energy efficiency en/of verlaging van de energiekosten. Door toepassing van de Trias Energetica helpen wij u om energy efficiency slim aan te pakken.

In de eerste fase van de Trias Energetica gaat het om het minimaliseren van uw energieverbruik. Aan de hand van slimme data-analyse en een besparingsonderzoek ter plaatse krijgt u duidelijkheid over de mogelijke oplossingen. Denk hierbij aan:

 • Optimaliseren van instellingen van de klimaatinstallatie
 • Verlagen van de basislast
 • Verlagen van vermogenspieken
 • Blindstroomeliminatie
 • Spanningsoptimalisatie
 • Toepassen energiezuinige verlichting
 • Onafhankelijk advies over klimaat- en elektrische installaties (ook gebouwschil mogelijk)

Voor structureel energiemanagement kunnen we maatwerkrapportages inrichten die u vervolgens automatisch krijgt toegezonden. Energiespecialisten analyseren periodiek uw verbruik en signaleren afwijkingen en verbeterpotentieel zodat u niet zelf hoeft in te loggen.

Tijdens de implementatie van oplossingen wordt u door ons ontzorgd op het gebied van projectmanagement en inkoopondersteuning.

Verbruiksreductie - Trias Energetica
De Trias Energetica is door de overheid bepaald als model om in drie stappen te komen tot een zo duurzaam mogelijke energievoorziening.

[Stap 3] Gebruik duurzame energieopwekking

Duurzaam opwekken is op veel manieren mogelijk. Vaak is vooraf niet duidelijk welke oplossing de beste is. We helpen u bij het maken van de juiste keuze door onafhankelijk advies en onderzoek. We zijn op de hoogte van zowel de financierings- en subsidiemogelijkheden als de technische oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Ketelinstallaties
 • Warmte Koude Opslag
 • Warmte pompen
 • Warmtekrachtinstallaties
 • Windmolens
 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers

Volgend op het advies kunnen we ook ondersteunen bij het schrijven van het bestek voor de aanbesteding van de gekozen installatie en het project management tijdens de uitvoering.

[Stap 4] Efficiënt gebruik fossiele brandstof

Tot slot schrijft de Trias Energetica voor om het resterende energieverbruik zo groen mogelijk in te kopen. Afhankelijk van uw doelstelling, bijvoorbeeld het voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder, ondersteunt Energy Services u bij de aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO), CER’s, VER’s of andere groene producten van energieleveranciers danwel brokers.

Verbruiksreductie

Onze klanten aan het woord

Energiekosten en CO2 uitstoot reductie is voor A. Hak zeer belangrijk. Energy Services begeleidt ons uitermate goed door collectieve voordelen te bieden.

Onno Elzinga
Corporate Manager HSE & Sustainability, A.Hakpark

Wij hebben dankzij Energy Services een kostenbesparing gerealiseerd voor clubs in de Jupiler League.

Patrick Brand
Directeur Coöperatie Eerste Divisie

Pathé Theatres heeft in Energy Services een betrouwbare partner gevonden in de energiemarkt.

Nico Vertommen
Manager Operations, Pathé Theatres B.V.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Neem contact met ons op via 030 – 639 05 21 zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden!

Energy Services

Weverstede 59

3431 JS Nieuwegein